Certificeringen

Wij voldoen aan alle wet- en regelgeving

Wij vinden kwaliteit belangrijk en dit willen wij ook graag tastbaar maken. Certificering is gewoon belangrijk in de branch waarin wij opereren en daarom zorgen wij er altijd voor dat wij onze certificering op orde hebben. 

FSC gecertificeerd

Max. Aarts is al sinds jaar en dag bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft ook actief meegewerkt aan verantwoord bosbeheer door uitsluitend gebruik te maken van leveranciers die FSC-gecertificeerd zijn. Nu is Max. Aarts ook zelf FSC-gecertificeerd. FSC (Forest Stewardship Counsil of Raad voor Goed Bosbeheer) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. Zij stellen wereldwijde standaarden voor bosbeheer op met daaraan gekoppeld een keurmerk. Het FSC-keurmerk geeft aan dat er grondstoffen worden gebruikt die uit verantwoorde bossen komen. Download hier het certificaat.

BRC AA High Hygine

Verpakkingsmateriaal voor voeding werd opgenomen in de normering voor de voedingsindustrie vanuit het besef dat verpakking en voeding integraal deel uitmaken van één productieketen. Mogelijke bacteriën of schadelijke stoffen op of in verpakkingen kunnen voedingswaren besmetten. Bijgevolg dient verpakkingsmateriaal aan dezelfde eisen te voldoen als de producten die erin verpakt worden. De jaarlijkse audit door DNV GL omvat het British Retail Consortium (BRC) Global Standard voor verpakkingen en verpakkingsmaterialen, ISO 9001 en hygiëne normen. We zijn zeer kritisch in onze self-assessments en streven voortdurend naar verbetering van al onze kwaliteitsstandaarden. Dat onze focus op kwaliteit zijn vruchten afwerpt, blijkt wel uit het feit dat wij de hoogst mogelijke beoordeling (Graad AA) hebben ontvangen in de BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials in de verpakkingscategorie: High Hygiëne op het gebied van Flexibele Foliën en Print Processen. Download hier het certificaat.

Sedex

SEDEX biedt aan haar leden een veilig online platform om gegevens te delen en te beheren ten aanzien van vier hoofdonderwerpen: gezondheid & veiligheid, arbeidsomstandigheden, bedrijfsethiek en milieu. Ons Sedex referentie nummer is: ZC3826352. SEDEX is geen beleidsbepalende instantie en zal ook geen standaarden of beleid bepalen of certificeren. Het lid worden van SEDEX door Max. Aarts B.V. laat zien dat het bedrijf bereid is om informatie te delen en anderen hiervan gebruik te laten maken bij het verbeteren van ethische normen in de keten. 

ISO 9001

De ISO 9000-serie zijn standaarden van het ISO-instituut die vastleggen hoe een organisatie haar kwaliteit kan waarborgen. Wanneer een organisatie volgens de ISO 9000-normen werkt, kan zij een certificaat aanvragen dat dit bewijst. Bij een gecertificeerde organisatie komt er regelmatig iemand van het certificeringsbureau langs om via een zogenaamde audit vast te stellen of de organisatie inderdaad nog aan de eisen voldoet.

Neem contact   met ons op
Neem contact met ons op
Direct contact Meer weten